બિનઅનુકૃત ચિકન કોલેજન પ્રકાર II

 • ચિકન કોમલાસ્થિમાંથી ચિકન કોલેજન પ્રકાર II પેપ્ટાઇડ સ્ત્રોત અસ્થિવાથી રાહત આપવામાં મદદ કરે છે

  ચિકન કોમલાસ્થિમાંથી ચિકન કોલેજન પ્રકાર II પેપ્ટાઇડ સ્ત્રોત અસ્થિવાથી રાહત આપવામાં મદદ કરે છે

  આપણે જાણીએ છીએ કે કોલેજન શરીરના 20% પ્રોટીન બનાવે છે.તે આપણા શરીરમાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.ચિકન કોલેજન પ્રકાર ii એ એક પ્રકારનું વિશિષ્ટ કોલેજન છે.તે કોલેજન ચિકન કોમલાસ્થિમાંથી નીચા તાપમાનની તકનીકથી કાઢવામાં આવે છે.ખાસ તકનીકને કારણે, તે અપરિવર્તિત ટ્રાઇહેલિક્સ બંધારણ સાથે મેક્રો મોલેક્યુલર કોલેજન રાખી શકે છે.આપણા રોજિંદા જીવનમાં, આપણે આપણા હાડકાને વધુ મજબૂત બનાવવા અને અસ્થિવાથી રાહત મેળવવા માટે યોગ્ય રીતે ખાઈ શકીએ છીએ.

 • સંયુક્ત આરોગ્ય માટે બિનઅનુકૃત ચિકન કોલેજન પ્રકાર ii

  સંયુક્ત આરોગ્ય માટે બિનઅનુકૃત ચિકન કોલેજન પ્રકાર ii

  બિનઅનુકૃત પ્રકાર ii કોલેજન એ એક ઘટક છે જેમાં મૂળ કોલેજન પ્રકાર II ચિકન સ્ટર્નમમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે.કોલેજનનું ટ્રિપલ હેલિક્સ અવકાશી માળખું વૈજ્ઞાનિક ઉત્પાદન પ્રક્રિયા દ્વારા જાળવવામાં આવ્યું હતું જેનો અર્થ એ છે કે કોલેજન વિકૃત નથી અને તે સંયુક્ત કોમલાસ્થિના આરોગ્ય માળખાને જાળવવામાં મદદ કરવા માટે ઘણી રીતે કાર્ય કરવા સક્ષમ છે.

 • અસ્થિ આરોગ્ય માટે મૂળ ચિકન કોલેજન પ્રકાર ii

  અસ્થિ આરોગ્ય માટે મૂળ ચિકન કોલેજન પ્રકાર ii

  મૂળ કોલેજન પ્રકાર ii એ પ્રકાર ii કોલેજન છે જે ચિકન સ્ટર્નમ કોમલાસ્થિમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે.મૂળ કોલેજન પ્રકાર ii ની મુખ્ય વિશેષતા એ છે કે તેમાં સક્રિય પ્રકાર ii કોલેજન છે જે સાંધા અને હાડકાના સ્વાસ્થ્ય માટે અત્યંત ઉપયોગી છે.અમારા મૂળ ચિકન કોલેજન પ્રકાર ii નો ઉપયોગ કેપ્સ્યુલ સ્વરૂપમાં પૂરક ઉત્પાદન માટે થાય છે.

 • સંયુક્ત આરોગ્ય માટે મૂળ ચિકન સ્ટર્નલ કોલેજન પ્રકાર 2

  સંયુક્ત આરોગ્ય માટે મૂળ ચિકન સ્ટર્નલ કોલેજન પ્રકાર 2

  મૂળ ચિકન કોલેજન પ્રકાર 2 એ પ્રીમિયમ પ્રકાર ii કોલેજન પાવડર છે જે સારી રીતે નિયંત્રિત ઉત્પાદન પ્રક્રિયા દ્વારા ચિકન સ્ટર્નમમાંથી ઉત્પાદિત થાય છે.મૂળ ચિકન કોલેજન પ્રકાર 2 ની મુખ્ય વિશેષતા એ છે કે કોલેજન વિકૃત થવાને બદલે સક્રિય છે.મૂળ ચિકન કોલેજન પ્રકાર 2 પાવડર સંયુક્ત આરોગ્ય આહાર પૂરવણીઓ માટે એક પ્રીમિયમ ઘટક છે.

 • ચિકન સ્ટર્નમમાંથી અનડેનેચર્ડ ચિકન કોલેજન પ્રકાર ii

  ચિકન સ્ટર્નમમાંથી અનડેનેચર્ડ ચિકન કોલેજન પ્રકાર ii

  બિનઅનુકૃત ચિકન કોલેજન પ્રકાર ii એ સ્થાનિક કોલેજન પ્રકાર ii પાવડર છે જે નીચા તાપમાન સાથે સારી રીતે ડિઝાઇન કરેલી ઉત્પાદન પ્રક્રિયા દ્વારા ચિકન સ્ટર્નમમાંથી કાઢવામાં આવે છે.કોલેજન પ્રોટીનની પ્રવૃત્તિ સારી રીતે જાળવવામાં આવે છે અને પ્રકાર ii કોલેજન તેના મૂળ ટ્રિપલ હેલિક્સ મોલેક્યુલર સ્ટ્રક્ચરમાં રહે છે.બિનઅનુકૃત ચિકન કોલેજન પ્રકાર ii એ સંયુક્ત આરોગ્ય પૂરક માટે પ્રીમિયમ ઘટક છે.